Följ oss på:

Festhelg i S:t Nikolaus, Karlskrona

Under helgen (9-10 december) och i anslutning till firandet av vår skyddspatron, S:t Nikolaus, hade vi traditionsenligt besök av vår biskop Roald Nikolai. Helgen bjöd på bland annat mässfirande med insättande av subdiakon, undervisning, goda samtal och social samvaro.

Lördagens öppna föreläsning om kristen närvaro i samhället blev välbesökt. Deltagare hade tagit sig från såväl grannkommun som grannlän. Vi fick under drygt två timmar ta del av såväl djup som bred kunskap. Historia, idéhistoria och politisk filosofi mötte bland annat aposteln Paulus råd till den tidiga kyrkan om hur kristna skall förhålla sig till den världsliga makten och politik, något som i allra högsta grad är aktuellt i vår egen tid.

– ”Vi kan inte räkna med att framtiden kommer att bli som förr. Vi går helt andra tider till mötes och det kräver av oss kristna att vi samlar oss för att bevara vår egenart. Vi måste sluta gå i kyrkan och istället börja varakyrkan”, var lite av biskopens budskap under föreläsningen som avslutades med det hoppfulla att inte vara rädd men frukta Herren (jfr Uppenbarelseboken).

I mässan på andra söndagen i Adventstid insattes broder Mikael som subdiakon i Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona (S:t Nikolaus). Mikael har förtjänstfullt och hängivet tjänat som akolyt de senaste åren och med söndagens insättelse gavs honom, av biskopen, ytterligare och nya ansvarsområden.

Vi önskar broder Mikael Guds välsignelse i sin tjänst för Kristi kyrka och lokalförsamlingen.

(Foto: Kirsten Flemestad)

http://www.stnikolaus.se/2017/12/11/festhelg-i-st-nikolaus/

Önskar du att fler får läsa detta?

Facebooktwitterlinkedinmail