Följ oss på:

Pontifikalmässa den Första söndagen i advent

Hans Excellens biskopen Roald Nikolai Flemestad

Pontifikalmässa – Hans Excellens biskopen Roald Nikolai Flemestad

Under helgen den 25-27 november kommer vår biskop att bevista Stockholm. Det kommer under dessa dagar att finnas möjlighet till kyrkliga möten, bikt och samtal om Nordisk-katolska kyrkan och Vår Frälsares församling.

Öppet föredrag: Icke-papal katolicism
Klockan 16:00 den 26 november kommer biskop H. E. Roald Nikolai Flemestad att hålla ett öppet föredrag om gammalkatolicism som västlig ortodoxi. Läs gärna mer på Gammalkatolsk idédebatt. Det öppna föredraget hålles i anslutning till Vår frus kapell. Porten vid Västerlånggatan 45 öppnar klockan 15:30.

Första söndagen i advent, den 27 november, klockan 11:00 firar biskopen för Nordisk-katolska kyrkan H. E. Roald Nikolai Pontifikalmässa i Vår Frälsares församling.
Porten vid Västerlånggatan 45 öppnar klockan 10:30.

Vänligen tag kontakt med Albertus.Magnus@Nordisk-katolsk.se om du önskar träffa biskopen för enskilt samtal under Stockholmsvistelsen.

Efter Pontifikalmässan i Vår Frälsares församling serveras förstärkt kyrkkaffe och möjlighet att diskutera med vår biskop. Inför ditt möte med biskopen kan du bland annat med fördel ta del av Biskopens blogg och Nordisk-katolsk blogg. Det finns även skrifter på VårFrälsare.se där du under TEXT kan finna teologiska dokument.

Önskar du att fler får läsa detta?

Facebooktwitterlinkedinmail