Följ oss på:

17:e sön i Treenighetstid

Frigörelsen ur förgänglighetens träldom – Änkans son i Nain

Sjuttonde söndagen i Treenighetstid: Frigörelsen ur förgänglighetens träldom – Änkans son i Nain

Mässa i Vår Frus kapell klockan 15:00 den 1 oktober.
Porten vid Västerlånggatan 45 öppnar klockan 14:30.
1 Kung. 17:17-24; Ef. 3:14-21; Luk. 7:11-17; Ps. 86:12-13, 16-17

Jesus uppväcker en änkas son. Ur Evangelium enligt Lukas:

”Därefter gick Jesus till en stad som heter Nain, och hans lärjungar och mycket folk följde med honom. Just som han närmade sig stadsporten bar man ut en död. Han var sin mors ende son, och hon var änka. En stor skara från staden gick med henne. När Herren såg henne, förbarmade han sig över henne och sade till henne: ‘Gråt inte.’ Sedan gick han fram och rörde vid båren. Bärarna stannade, och han sade: ‘Unge man, jag säger dig: Stå upp!’ Då satte sig den döde upp och började tala, och Jesus överlämnade honom åt hans mor. Alla greps av fruktan och prisade Gud och sade: ‘En stor profet har uppstått bland oss’, och: ‘Gud har besökt sitt folk.’ Och detta ord om honom gick ut i hela Judeen och i hela landet däromkring.” (Luk. 7:11-17)
Efter Den Heliga Mässan på Sjuttonde söndagen i Treenighetstiden i Vår Frälsares församling serveras kyrkkaffe i anslutning till Vår Frus kapell.

Önskar du att fler får läsa detta?

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail