Följ oss på:

18:e sön i Treenighetstid

Frimod och ödmjukhet – Den upphöjde gästen

Artonde söndagen i Treenighetstid: Frimod och ödmjukhet – Den upphöjde gästen

Mässa i Vår Frus kapell klockan 15:00 den 8 oktober.
Porten vid Västerlånggatan 45 öppnar klockan 14:30.

Jesus som gäst hos en farisé. Ur Evangelium enligt Lukas:

”När Jesus en sabbat gick in för att äta hos en av de ledande fariseerna, vaktade de noga på honom.
När han märkte hur gästerna valde ut de finaste platserna, berättade han en liknelse för dem: ‘När någon bjuder dig till bröllop, ta då inte den finaste platsen vid bordet. Kanske någon annan av gästerna är mer ansedd än du? I så fall kommer den som bjudit både dig och honom och säger till dig: Ge honom din plats, och då får du skamsen ta den nedersta platsen. Nej, när du är bjuden, gå och sätt dig på den nedersta platsen. När värden kommer ska han då säga till dig: Min vän, sätt dig högre upp. Då blir du hedrad inför alla de andra gästerna. Var och en som upphöjer sig själv ska bli förödmjukad, men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd.'” (Luk 14:1. 7-11)
Efter Den Heliga Mässan på Artonde söndagen i Treenighetstiden i Vår Frälsares församling serveras kyrkkaffe i anslutning till Vår Frus kapell.

Önskar du att fler får läsa detta?

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail