Följ oss på:

19:e sön i Treenighetstid

Vägen till Guds rike – Det viktigaste budet

Nittonde söndagen i Treenighetstid: Vägen till Guds rike – Det viktigaste budet

Mässa i Vår Frus kapell klockan 15:00 den 15 oktober.
Porten vid Västerlånggatan 45 öppnar klockan 14:30.

Ur Evangelium enligt Matteus:

Det viktigaste budet

”Fariseerna hörde att Jesus hade gjort saddukeerna svarslösa och samlades runt honom. En av dem, en laglärd, ville pröva honom och frågade: ‘Mästare, vilket är det största budet i lagen?’ Han svarade: ‘Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förståndDet är det största och första budet’. Sedan kommer ett som liknar det: ‘Du ska älska din nästa som dig själv’. På dessa två bud hänger hela lagen och profeterna.”

Vad tänker ni om Messias?

”Medan fariseerna var samlade frågade Jesus dem: ‘Vad tänker ni om Messias? Vems son är han?’ De svarade honom: ‘Davids.’ Då sade han till dem: ”Hur kan då David genom Anden kalla honom Herre och säga: ‘Herren sade till min Herre: Sätt dig på min högra sida tills jag lagt dina fiender under dina fötter’. Om nu David kallar honom Herre, hur kan han då vara Davids son?” Ingen kunde svara honom ett ord, och från den dagen vågade ingen fråga honom något mer.”
Efter Den Heliga Mässan på Nittonde söndagen i Treenighetstiden i Vår Frälsares församling serveras kyrkkaffe i anslutning till Vår Frus kapell.

Önskar du att fler får läsa detta?

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail