Följ oss på:

Heliga Trefaldighets dag

Pingstoktaven

Christ Instructing Nicodemus Crijn Hendricksz, 1604

Heliga Trefaldighets dag: Gud – Fader, Son och Ande

Mässa i Vår Frus kapell klockan 15:00 den 11 juni.
Porten vid Västerlånggatan 45 öppnar klockan 14:30.

Ur Evangelium enligt Johannes: ”Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sade: ‘Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra de tecken som du gör om inte Gud är med honom.’

Jesus svarade: ‘Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.’ Nikodemus sade: ‘Hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?’ Jesus svarade: ‘Jag säger dig sanningen: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av Anden.’
Nikodemus frågade: ‘Hur kan det gå till?’ Jesus svarade: ‘Du är Israels lärare. Förstår du inte det här? Jag säger dig sanningen: Vi talar om det vi vet och vittnar om det vi har sett, men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska?
Ingen har stigit upp till himlen utom den som kom ner från himlen, Människosonen som är i himlen. Och så som Mose upphöjde ormen i öknen måste Människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv.’” (Joh 3:1-15)
Efter Den Heliga Mässan på Heliga Trefaldighets dag i Vår Frälsares församling serveras kyrkkaffe i anslutning till Vår Frus kapell.

Önskar du att fler får läsa detta?

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail