Följ oss på:

Kristi himmelsfärd

Friluftsliturgi

Kristi himmelsfärdKristi Himmelsfärd – Herre över allting

Diakonledd friluftsliturgi klockan 13:00 den 25 maj.
Vänligen tag kontakt med Albertus.Magnus@Nordisk-katolsk.se för vägbeskrivning.

Ur Evangelium enligt Markus: ”Till slut visade han sig för de elva när de låg till bords, och han klandrade dem för deras otro och deras hårda hjärtan, eftersom de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Och han sade till dem: ‘Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål. De ska ta ormar med händerna, och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska.’ När Herren Jesus hade talat till dem, togs han upp till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det. (Mark 16:14-20)

Önskar du att fler får läsa detta?

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail