Följ oss på:

Korset – Kristi offergåva

Korset – Kristi offergåva

For å forklare hva som skjedde på Langfredag, bruker Det nye testamente ulike bilder som f. eks. eftergift av gjeld eller befrielse av fanger. Det grunnleggende bildet tar likevel utgangspunkt i offertjenesten i Det gamle testamente. I den gamle pakts kultus var sonofferet en nødvendig følge av folkets synd. Synden ødela gudsforholdet, men paktsfolkets urenhet kunne ”viskes”, ”vaskes” bort med offerdyrenes blod. Dette gigantiske offersystem som fulgte av ønsket om…Läs mer

Pontifikalmässa på Palmsöndagen

Pontifikalmässa på Palmsöndagen

Under helgen den 7-9 april kommer vår biskop att bevista Stockholm. Det kommer under dessa dagar att finnas möjlighet till kyrkliga möten, bikt och samtal om Nordisk-katolska kyrkan och Vår Frälsares församling. Öppet föredrag: Är påven katolsk? Klockan 16:00 den 8 april kommer biskop H. E. Roald Nikolai Flemestad att hålla ett öppet föredrag om legitimiteten hos icke-papal katolicism. Det öppna föredraget hålles i anslutning till Vår frus kapell. Porten vid Västerlånggatan 45 öppnar klockan 15:30….Läs mer

Heliga oljor

Heliga oljor

I pakt med tradisjonen fra den eldste kirke avholder Den nordisk-katolske kirke årlig en oljevigslingsmesse hvor biskopen i prestenes nærvær innvier hellige oljer – sykesalvingsolje, katekumenolje og krisma – til bruk i hele bispedømmet. Da messen vanligvis skal finne sted i den stille uke eller så tett opp til påsken som det er praktisk mulig, ble den iår lagt til Maria Budskapsdag den 25. mars da endel av prestene var…Läs mer

Militären som blev munk

Militären som blev munk

I tidningen Sydöstrans lördagsintervju den 11 mars berättar Fr. Franciskus Urban om vägen från militär karriär och Svenska kyrkan till prästkallet och svaren i Nordisk-katolska kyrkan.Fader Franciskus Urban OPR är präst/missionskaplan på Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona, S:t Nikolaus Order of Port Royal är den klosterorden som fader Franciskus Urban tillhör. Sydöstran 170311: Militären som blev munk Önskar du att fler får läsa detta?

Pontifikalmässa den Första söndagen i Fastan

Pontifikalmässa den Första söndagen i Fastan

Under helgen den 4-5 mars kommer vår biskop att bevista Stockholm. Det kommer under dessa dagar att finnas möjlighet till kyrkliga möten, bikt och samtal om Nordisk-katolska kyrkan och Vår Frälsares församling. Öppet föredrag: Privat religiositet och kristen tro. Klockan 16:00 den 4 mars kommer biskop H. E. Roald Nikolai Flemestad att hålla ett öppet föredrag om gnosticism, privat religiositet och kristen tro. Det öppna föredraget hålles i anslutning till Vår frus kapell. Porten vid Västerlånggatan 45 öppnar klockan 15:30….Läs mer

Lektor Björn i Vår Frälsares församling

Lektor Björn i Vår Frälsares församling

Under helgen den 25-27 november besökte Nordisk-katolska kyrkans biskop, Roald Nikolai Flemestad, Vår Frälsares församling i Stockholm. Fredagen ägnades åt ekumeniska möten. Lördagens föreläsning ”Icke-papel katolicism” handlade om gammalkatolicism som västlig ortodoxi. ‘Det katolska’ har i århundraden varit föremål för livlig diskussion och tyckande. På senare tid har det aktualiserats på ett sällan skådat vis, inte minst med tanke på att det är 500 år sedan reformationen. I våra nordiska länder har det…Läs mer

Berörs inte av avtalet mellan Svenska kyrkan och Utrecht-unionen

Berörs inte av avtalet mellan Svenska kyrkan och Utrecht-unionen

Med anledning av att Svenska kyrkan och gammalkatoliker tillhöriga Utrecht-unionen, onsdagen den 23 november 2016, ingick avtal om full kyrkogemenskap, går idag biskopen för Nordisk-katolska kyrkan tillsammans med biskopsvikarien för Sverige ut med en kommuniké: – ”Vi vill göra detta förtydligande för att undvika eventuella missförstånd samt bidra till ökad kunskap om det gammalkatolska arvet.” I kommunikén skrivs bland annat: ”Nordisk-katolska kyrkan bär arvet av den ursprungliga gammalkatolska läran, uttryckt…Läs mer

Pontifikalmässa den Första söndagen i advent

Pontifikalmässa den Första söndagen i advent

Under helgen den 25-27 november kommer vår biskop att bevista Stockholm. Det kommer under dessa dagar att finnas möjlighet till kyrkliga möten, bikt och samtal om Nordisk-katolska kyrkan och Vår Frälsares församling. Öppet föredrag: Icke-papal katolicism Klockan 16:00 den 26 november kommer biskop H. E. Roald Nikolai Flemestad att hålla ett öppet föredrag om gammalkatolicism som västlig ortodoxi. Läs gärna mer på Gammalkatolsk idédebatt. Det öppna föredraget hålles i anslutning till Vår frus kapell. Porten vid Västerlånggatan 45…Läs mer

Monastiskt liv naturligt i Kyrkan

Monastiskt liv naturligt i Kyrkan

Karlskrona och Nordisk-katolska kyrkan gästades i dagarna tre (30/9-2/10) av Pater Michael OPR, abbot i kloster St. Severin. På programmet stod välsignelse av ett nytt kapell, gemensam gudstjänst och en rad samtal. Huvudanledningen till abbotens besök var att välsigna Alla Martyrers Kapell och därmed markera den ekumeniska cistercienserordens (Order of Port Royal) närvaro i Sverige. Kapellet och den bostad det inryms is, är nu en del (en cell) av moderklostret…Läs mer

Kyrkans enhet – såret läkes inifrån och ut

Kyrkans enhet – såret läkes inifrån och ut

Det heter att Kyrkans splittring utgör ett sår. Detta är emellertid ett problematiskt påstående då meningarna är delade om huruvida den Kyrka vår Herre instiftade alls kan delas. Och faktum är att vi bekänner att Hon är en. Mer korrekt är då att tala om ett sår till följd av en splittrad kristenhet; ett sår som är möjligt att läka. Många initiativ har genom historien tagits i akt och mening…Läs mer

Inte nödvändigt gå över floden efter vatten

Inte nödvändigt gå över floden efter vatten

Det goda samhället: GÄSTSKRIBENT FRANCISKUS URBAN: INTE NÖDVÄNDIGT GÅ ÖVER FLODEN EFTER VATTEN På den opinionsbildande internetsidan Det Goda Samhället uppmanar Mohamed Omar kristna i Sverige att ”gå till Rom”, d v s konvertera till den romersk-katolska kyrkan. Han tar avstamp i Sveriges relation med Polen på 1500-talet; en tid som präglas av den lutherska reformationen och då Sverige till sist, genom den världsliga maktens försorg, kapar banden till just Rom….Läs mer

Pilgrimsvandring och Olofsmässa

Pilgrimsvandring och Olofsmässa

Pilgrimsvandring är en del av trons liv som påminner oss om att livet är en resa; att vi har ett mål. Pilgrimsvandringen hjälper oss att upptäcka våra rötter, vår kristna identitet och vår historia. Pilgrimsvandring ger oss inte bara en omedelbar upplevelse av naturen, utan även gemenskap längs vägen. Många kan vittna om nyvunna vänskaper och efterlängtade återföreningar. Under den kontemplativa pilgrimsvandringen erbjuds inte minst möjlighet till tystnad, bön, sång, konversation och bekännelse….Läs mer