Följ oss på:

Monastiskt liv naturligt i Kyrkan

Monastiskt liv naturligt i Kyrkan

Karlskrona och Nordisk-katolska kyrkan gästades i dagarna tre (30/9-2/10) av Pater Michael OPR, abbot i kloster St. Severin. På programmet stod välsignelse av ett nytt kapell, gemensam gudstjänst och en rad samtal. Huvudanledningen till abbotens besök var att välsigna Alla Martyrers Kapell och därmed markera den ekumeniska cistercienserordens (Order of Port Royal) närvaro i Sverige. Kapellet och den bostad det inryms is, är nu en del (en cell) av moderklostret…Läs mer

Kyrkans enhet – såret läkes inifrån och ut

Kyrkans enhet – såret läkes inifrån och ut

Det heter att Kyrkans splittring utgör ett sår. Detta är emellertid ett problematiskt påstående då meningarna är delade om huruvida den Kyrka vår Herre instiftade alls kan delas. Och faktum är att vi bekänner att Hon är en. Mer korrekt är då att tala om ett sår till följd av en splittrad kristenhet; ett sår som är möjligt att läka. Många initiativ har genom historien tagits i akt och mening…Läs mer

Inte nödvändigt gå över floden efter vatten

Inte nödvändigt gå över floden efter vatten

Det goda samhället: GÄSTSKRIBENT FRANCISKUS URBAN: INTE NÖDVÄNDIGT GÅ ÖVER FLODEN EFTER VATTEN På den opinionsbildande internetsidan Det Goda Samhället uppmanar Mohamed Omar kristna i Sverige att ”gå till Rom”, d v s konvertera till den romersk-katolska kyrkan. Han tar avstamp i Sveriges relation med Polen på 1500-talet; en tid som präglas av den lutherska reformationen och då Sverige till sist, genom den världsliga maktens försorg, kapar banden till just Rom….Läs mer

Pilgrimsvandring och Olofsmässa

Pilgrimsvandring och Olofsmässa

Pilgrimsvandring är en del av trons liv som påminner oss om att livet är en resa; att vi har ett mål. Pilgrimsvandringen hjälper oss att upptäcka våra rötter, vår kristna identitet och vår historia. Pilgrimsvandring ger oss inte bara en omedelbar upplevelse av naturen, utan även gemenskap längs vägen. Många kan vittna om nyvunna vänskaper och efterlängtade återföreningar. Under den kontemplativa pilgrimsvandringen erbjuds inte minst möjlighet till tystnad, bön, sång, konversation och bekännelse….Läs mer

Subdiakon Ansgar Mattias i Vår Frälsares församling

Subdiakon Ansgar Mattias i Vår Frälsares församling

Under helgen den 17-19 juni besökte Nordisk-katolska kyrkans biskop, Roald Nikolai Flemestad, Vår Frälsares församling i Stockholm. Fredagen ägnades åt ekumeniska möten. Lördagens föreläsning handlade om ’den kristna bönens särart’. Biskopen inledde föreläsningen med frågan huruvida det finns felaktiga sätt att be. Därefter följde en exposé från Mose tid, då Gud uppenbarar sig som ’Jag Är’ till nytestamentlig då vi som kristna, genom uppenbarelsen, lärt oss att be rätt till Fadern. Teologie doktor Roald Nikolai…Läs mer

Debatt: I Kyrkan fostras helgon

Debatt: I Kyrkan fostras helgon

Världen idag debatt, den 17 juni 2016: I Kyrkan fostras helgon En tydlig markör bland kristna är synen på och den olyckliga åtskillnaden mellan skrift och tradition. Särskilt tydligt blir detta där reformationen, genom världslig makt, gjorde landvinningar. Resultatet blev att vi berövades en rad fromhetsuttryck som går bortom den skriftliga och intellektualiserade dimensionen. Nu senast och med anledning av att man i Rom kononiserade Elisabeth Hesselblad. Lukas Berggren, förmedlar…Läs mer

Biskop Roald Nikolai Flemestad: Den kristna bönens unika särart

Biskop Roald Nikolai Flemestad: Den kristna bönens unika särart

Biskop Roald Nikolai Flemestad föreläser om den kristna bönens unika särart Samtidigt som den aktuella debatten om yoga och mindfulness pågår (var god se nedanstående), har Vår Frälsares församling glädjen att kunna bjuda in till en föreläsning som med all säkerhet intresserar många kristna. Nordisk-katolska kyrkans biskop Roald Nikolai Flemestad kommer till Stockholm under helgen 17-19 juni. Den 18 juni ger biskopen en föreläsning om den kristna bönens unika särart…Läs mer

Dagen debatt: Yoga – en ulv i gymnastikkläder

Dagen debatt: Yoga – en ulv i gymnastikkläder

Dagen debatt den 2 juni, 2016: Yoga – en ulv i gymnastikkläder Intresset för yoga vittnar om ett slags andlig törst hos människan. Som läkare och diakon är jag mycket brydd över att yoga är på intågande i sjukvården. Som patient söker man hjälp eller råd. Oaktat önskvärda avslappningseffekter och terapeutiska resultat, är sjukvården skyldig att informera om hela behandlingens effekter respektive biverkningar (oönskade effekter). Hur många läkare eller psykologer frågar om…Läs mer

Lämna inte i protest. Kom i frid!

Lämna inte i protest. Kom i frid!

Många är de som genom åren lämnat majoritetskyrkan. Orsakerna är många och rör sig om allt från allmänt missnöje till djupa teologiska våndor. Just nu rullas resultaten av medias granskning av Svenska kyrkan ut, vilket lär få konsekvenser. Det är hjärtskärande att se det som händer. Såväl nedmonteringen av kristendomen som de många människor som tappar tron till sitt sammanhang. Ändå kommer detta inte som någon total överraskning eftersom styresskicket,…Läs mer

Intervju i Världen idag: Yoga är religion

Intervju i Världen idag: Yoga är religion

Läkare: ”Yoga är religion” Biverkningar av yoga och mindfulness borde redovisas tydligt inom sjukvården. Det menar Albertus Magnus Sterner, specialist i allmänmedicin och diakon. ”Be din läkare att redovisa vad det här står för”, säger han, starkt kritisk till dagens situation. Världen idag den 25 maj, 2016 Vågen av yoga och mindfulness – två metoder sprungna ur hinduism och buddism – har hittat långt in i svensk sjukvård. Albertus Magnus möter…Läs mer

Biskop Roald Nikolai firar pontifikalmässa i Stockholm

Biskop Roald Nikolai firar pontifikalmässa i Stockholm

Under helgen den 17-19 juni kommer vår biskop att bevista Stockholm. Det kommer under dessa dagar att finnas möjlighet till kyrkliga möten, bikt och samtal om Nordisk-katolska kyrkan och Vår Frälsares församling. Den 18 juni kommer biskop H. E. Roald Nikolai Flemestad att hålla ett öppet föredrag om Egenarten i kristen bön. Varmt välkomna! Under helgen kommer det även att erbjudas sångövningar med kantorn. Vänligen föranmäl ditt intresse att närvara i sångövningarna till Albertus.Magnus@nordisk-katolsk.se…Läs mer

Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälser dem som har en bedrövad ande

Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälser dem som har en bedrövad ande

Tidningen Världen idag skriver, fredagen den 15 april, om att ”Många präster i Norska kyrkan är oroliga och rådvilla efter kyrkomötets beslut i veckan att man ska öppna upp för samkönade vigslar.” En präst som intervjuas frågar sig i artikeln, ”Vad ska jag göra nu? Man kan få intrycket av att kyrkomötets beslut bara är en formalitet, men sanningen är att vi har ändrat äktenskapsläran, och det är en stor…Läs mer