Följ oss på:

Öppna er för varandra!

Öppna er för varandra!

Det är inte vanligt att man stöter på en dövstum i Stockholm, i diagnosens klassiska bemärkelse, men det går knappt att röra sig på Stockholms gator eller i kollektivtrafiken utan att bokstavligt talat stöta samman med människor som beter sig som dövstumma. Om kollisionen ens besvaras med en blick, fortsätter vederbörande att lyssna i sina hörlurar och yttrar sällan ett ord. Den som är djärv nog att säga ”ursäkta” i…Läs mer

Kristna värden

Kristna värden

Kristne verdier og politiske merkesaker Valgkampen er igang og de ulike partier kappes om å fremstå for kristne velgere som det mest kristelige i forhold til de øvrige. Dette gjøres tilsynelatende i to skritt. Først fratas de andre kristennavnet, dernest gjør man gjeldende at eget partiprogram inneholder flere ”kristne verdier” enn meningsmotstandernes ”hykleriske” selvfremstilling (Vårt Land, 24. juli). Kristen politikk På denne bakgrunn må det være tillatt å sette spørsmålstegn…Läs mer

Hur skall man göra för att det skall bli bra?

Hur skall man göra för att det skall bli bra?

På skämt eller allvar får man stundtals höra hur bra det hade varit med en instruktionsbok för livet. En handbok för hur man skall göra. Hur det borde vara. Så att det blir bra. Det vore ju så mycket enklare då. Den rike mannen i Lukasevangeliet hade nog råd med all klokskap som kunde köpas för pengar. Men hur gick det för honom? Han njöt sina jordiska tillgångar och den…Läs mer

Misströsta inte!

Misströsta inte!

I Guds; Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Nil desperandum! Misströsta inte! En återkommande uppmaning från vår Herre är att inte vara rädda – att inte misströsta. Den bästa boten mot rädsla är tron på Kristus och att hålla ihop. Att hålla ihop sig själv och att hålla ihop med sin nästa. I en ensamhet utan Kristus blir vi frånvarande främlingar för varandra. Den som undrar hur detta…Läs mer

Hjärtan av kött – fyllda av Helig Ande

Hjärtan av kött – fyllda av Helig Ande

Det är inte för oss att fråga om slutet. Samtidigt går det inte att komma undan frågorna. I synnerhet inte i en tid som denna, där vi finner så många likheter med den tidiga Kyrkans lidande och förföljelser. I en tid då vi till och med kan dela det vi anar apostlarna upplevde efter uppståndelsen: Innan Kristus uppenbarade sig för dem satt de gömda för omvärlden; rädda för att utpekas…Läs mer

Detta är dagen som Herren har gjort!

Detta är dagen som Herren har gjort!

«Dette er dagen som Herren har gjort», profeterte salmisten om Kristi oppstandelse på påskemorgen (118:24). Selv om vi skal bruke alle dager til å «juble og være glade», gjelder det desto mer denne dag. Apostelen Johannes forklarer de lilleasiatiske menighetene at dette er «Herrens dag» som åpner opp en ny fremtid (Apb 1:10, 19:7). Apostelens disippel Ignatius viderefører dette tema og skriver i sitt brev til magnesierne at Herrens dag…Läs mer

Korset – Kristi offergåva

Korset – Kristi offergåva

For å forklare hva som skjedde på Langfredag, bruker Det nye testamente ulike bilder som f. eks. eftergift av gjeld eller befrielse av fanger. Det grunnleggende bildet tar likevel utgangspunkt i offertjenesten i Det gamle testamente. I den gamle pakts kultus var sonofferet en nødvendig følge av folkets synd. Synden ødela gudsforholdet, men paktsfolkets urenhet kunne ”viskes”, ”vaskes” bort med offerdyrenes blod. Dette gigantiske offersystem som fulgte av ønsket om…Läs mer

Heliga oljor

Heliga oljor

I pakt med tradisjonen fra den eldste kirke avholder Den nordisk-katolske kirke årlig en oljevigslingsmesse hvor biskopen i prestenes nærvær innvier hellige oljer – sykesalvingsolje, katekumenolje og krisma – til bruk i hele bispedømmet. Da messen vanligvis skal finne sted i den stille uke eller så tett opp til påsken som det er praktisk mulig, ble den iår lagt til Maria Budskapsdag den 25. mars da endel av prestene var…Läs mer

Kirkens åndelige feste

Kirkens åndelige feste

21 februar, 2017 · av Biskop Roald Nikolai · i nordiskkatolsk. · Hvordan blir Den norske kirkes fremtid etter nyordningen fra årsskiftet? I en klargjørende artikkel i Vårt Land av 31.januar med overskriften “Statskirken lever” påpeker Helge Årsheim at Den norske kirke fremdeles vil nyte en økonomisk særstilling i forhold til staten. Selv om statskirkeordningen stykkevis vil bestå, vil det å sette sin lit statlige overføringer fort kunne å bli å sette kjerren foran…Läs mer

The Christian Pilgrim

The Christian Pilgrim

The Christian Pilgrim – Reflections for the New Year At the beginning of a new year that appears full of uncertainties, we may remind ourselves of the biblical metaphor of Christians as a people of pilgrims in the present world. The background for this picture is, of course, found in the Old Testament story of the Exodus when God saved his powerless people from their slavery in Egypt. Upon reaching the…Läs mer

Hva vil si å være kirke?

Hva vil si å være kirke?

Vår samtids utfordring Hva er det som foregår rundt oss? Ikke bare tømmes kirkene, men daglig hører vi om en eller annen kirkelig krise – hva enten teologisk eller økonomisk. For å få et perspektiv har man undertiden sammenlignet situasjonen med det som skjedde ved Romerrikets oppløsning. Til tross for stor motstand og forfølgelser fikk kristendommen den gang til slutt innpass, idet et omfattende kulturelt skifte gjorde de daværende religiøse…Läs mer

Kyrkjelyd – kva er det?

Kyrkjelyd – kva er det?

Ein ny realismetrend i litteraturen har dukka opp siste tida, kombinasjonen av fakta og fiksjon, gjerne som utleverande dokumentasjon av eige eller andres liv. Eg vil henge meg på denne trenden no i starten og skildre litt av min kamp: Eg er ein mann med mange anfektingar. T.d. søndag føremiddag når eg dreg til kyrkja ein time før messa startar, kan det kome over meg. Eg passerer den lokale pinsekyrkja…Läs mer