Följ oss på:

Guds spår

Guds spår

Adventstid har sine kjennemerke både i heimar, kyrkjer, bygater og forretnings-strøk. Lys og lyd, stemning og ståk konkurrerer med det kyrkjelege innhaldet i advent – at adventstida introduserer inkarnasjonen: Folkefrelsar til oss kom / fødd av møy i armodsdom! / Heile verdi undrast på / kvi du soleis koma må. (…) Utan synd han boren er / som all synd for verdi ber. / Han er både Gud og mann,…Läs mer

Hur håller vi ihop?

Hur håller vi ihop?

Vår Herre har givit sitt liv för oss så att vi skall ha tryggt liv i överflöd. För det eviga livet skall vi följa Jesus Kristus. Trots att detta framgår tydligt i Skriften och av Traditionen står vi splittrade. Inte bara av syndafall och avfall, utan vi är angripna av krafter som inte vill oss väl (jmf. Ef 6:12). Kristenheten har skingrats av inre motsättningar och splittrats av yttre angrepp….Läs mer

Hämta kraft från Herren!

Hämta kraft från Herren!

Jag är så trött! Jag orkar inte längre! I mitt vardagliga värv som specialist i arbetsmedicin får jag ofta höra om livet som imploderar. Präster i Nordisk-katolska kyrkan är inte avlönade av kyrkan utan försörjer sig och lever vardagliga liv likt församlingen i övrigt. Som läkare möter jag dagligen människor som är utmattade och utarbetade. Pressade av yttre omständigheter och jagade inre krav, drabbas påfallande många och en bekymrande stor…Läs mer

Av nåde

Av nåde

Nåden er på timeplanen. Men er idag i skvis på fleire vis. Han vert både misbrukt og misforstått. Ikkje er det lett å lære moderne menneske at noko vert gitt dei av nåde. Og ikkje er det lett for kyrkjene å setje nåden i sin rette samanheng. Av nåde har Gud frelst oss, seier apostelen, reist oss opp frå døden og sett oss i himmelen. Det kviler ikkje på gjerningar,…Läs mer

Ha omsorg för varandra!

Ha omsorg för varandra!

Ni kan inte tjäna Gud och Mammon, Herren och penningen. Ni måste välja! För en kristen är det egentligen inte särskilt svårt att välja. I varje fall inte i kyrkbänken eller hemma på kammaren med sin Bibel. Men sedan då? När barnen ropar efter nya saker, när de egna begären tar fart eller när bilen hotar med att braka ihop; eller att bara få ihop till räkningar, mat och kläder….Läs mer

Himlen er open og Guds englar stig ned

Himlen er open og Guds englar stig ned

29. september feirar vi erkeengelen Mikael. Englane er sentrale i den bibelske skildringa av livet nær Gud. Dei har mange namn: Erkeenglar, himmelske hærskarer, livsvesen, makter og mynde, kjerubar, serafar, verneenglar. Dei har større kunnskap, reinare intelligens og klårare innsyn i Guds løynde planar og dei har større makt enn vi menneske. Difor skal vi vise dei respekt og ære utan å gjere dei til gud. Kristus avvæpnar sine motstandarar…Läs mer

Öppna er för varandra!

Öppna er för varandra!

Det är inte vanligt att man stöter på en dövstum i Stockholm, i diagnosens klassiska bemärkelse, men det går knappt att röra sig på Stockholms gator eller i kollektivtrafiken utan att bokstavligt talat stöta samman med människor som beter sig som dövstumma. Om kollisionen ens besvaras med en blick, fortsätter vederbörande att lyssna i sina hörlurar och yttrar sällan ett ord. Den som är djärv nog att säga ”ursäkta” i…Läs mer

Kristna värden

Kristna värden

Kristne verdier og politiske merkesaker Valgkampen er igang og de ulike partier kappes om å fremstå for kristne velgere som det mest kristelige i forhold til de øvrige. Dette gjøres tilsynelatende i to skritt. Først fratas de andre kristennavnet, dernest gjør man gjeldende at eget partiprogram inneholder flere ”kristne verdier” enn meningsmotstandernes ”hykleriske” selvfremstilling (Vårt Land, 24. juli). Kristen politikk På denne bakgrunn må det være tillatt å sette spørsmålstegn…Läs mer

Hur skall man göra för att det skall bli bra?

Hur skall man göra för att det skall bli bra?

På skämt eller allvar får man stundtals höra hur bra det hade varit med en instruktionsbok för livet. En handbok för hur man skall göra. Hur det borde vara. Så att det blir bra. Det vore ju så mycket enklare då. Den rike mannen i Lukasevangeliet hade nog råd med all klokskap som kunde köpas för pengar. Men hur gick det för honom? Han njöt sina jordiska tillgångar och den…Läs mer

Misströsta inte!

Misströsta inte!

I Guds; Faderns och Sonens och den Helige Andes namn. Nil desperandum! Misströsta inte! En återkommande uppmaning från vår Herre är att inte vara rädda – att inte misströsta. Den bästa boten mot rädsla är tron på Kristus och att hålla ihop. Att hålla ihop sig själv och att hålla ihop med sin nästa. I en ensamhet utan Kristus blir vi frånvarande främlingar för varandra. Den som undrar hur detta…Läs mer

Hjärtan av kött – fyllda av Helig Ande

Hjärtan av kött – fyllda av Helig Ande

Det är inte för oss att fråga om slutet. Samtidigt går det inte att komma undan frågorna. I synnerhet inte i en tid som denna, där vi finner så många likheter med den tidiga Kyrkans lidande och förföljelser. I en tid då vi till och med kan dela det vi anar apostlarna upplevde efter uppståndelsen: Innan Kristus uppenbarade sig för dem satt de gömda för omvärlden; rädda för att utpekas…Läs mer

Detta är dagen som Herren har gjort!

Detta är dagen som Herren har gjort!

«Dette er dagen som Herren har gjort», profeterte salmisten om Kristi oppstandelse på påskemorgen (118:24). Selv om vi skal bruke alle dager til å «juble og være glade», gjelder det desto mer denne dag. Apostelen Johannes forklarer de lilleasiatiske menighetene at dette er «Herrens dag» som åpner opp en ny fremtid (Apb 1:10, 19:7). Apostelens disippel Ignatius viderefører dette tema og skriver i sitt brev til magnesierne at Herrens dag…Läs mer