Följ oss på:

Vad är Kyrka? Vad har vi Henne till?

Vad är Kyrka? Vad har vi Henne till?

Om du inte tidigare har ställt dig frågor kring vad Kyrka är och innebär, kan det vara hög tid nu då begrepp som bland annat religiositet, extremism och det sekulära samhället är frekventa i det offentliga samtalet. Sällan har väl dessa ting diskuterats som nu och det är i grunden bra. Men för att kunna delta i samtal och veta sin egen position, är det alldeles nödvändigt med reflektion och…Läs mer

Krisen i lutherdomen

Krisen i lutherdomen

Krisen 
i lutherdomen. Det er ikke gitt at folkestyret er egnet til å løse teologiske konflikter. Allerede Rousseau innså at 
demokratiet fungerer på ateistiske premisser. Kirken lever i en spenning mellom det som står fast og det som forandrer seg. Det kan være vanskelig og smertefullt, sa ledende biskop Helga Byfuglien i sin hilsen til Kirkemøtet i 2014. Det som var vanskelig, var spørsmålet om liturgi for likekjønnede par. To år…Läs mer

Cave yoga

Cave yoga

Som diakon och läkare är jag mycket brydd över att yoga är på intågande i sjukvården. Som patient söker man hjälp eller råd. Oaktat avslappningseffekter och terapeutiska resultat, är sjukvården skyldig att informera om hela behandlingens effekter respektive biverkningar. Hur många läkare eller psykologer frågar om vederbörande är kristen och informerar om att yoga och så kallad mindfulness är motsatsen till kristen tro? Som kristna bejakar vi livet; det fullkomliga och eviga. Inte den tomhet…Läs mer

Känsla – en känslig grund för sanning

Känsla – en känslig grund för sanning

Vad är egentligen ”grejen” med kristendomen; med att vara kristen? Detta är inte alltid lätt att förmedla och människor gör sig olika bilder av vad det innebär. Inte sällan hänvisas till känslans domäner; att det att vara kristen, att tro på Jesus Kristus, bara går att känna: att det är något som känns rätt och sådant man bara vet (baserat på känsla). Men är känslan svaret? Är det verkligen allt?…Läs mer

Min väg till NKK

Min väg till NKK

Min väg till NKK. När började det? Min längtan efter Gud? Kanske i söndagsskolan med Fröken Elisabets berättelser, många av dem gestaltade i planscher, som jag idag nog skulle tycka var kitschiga men som då, när jag var fem år, satte mitt hjärta i brand. Bilden av Faraos dotter som hittar korgen med Moses i vassen, Abraham som tänker offra sin son Isak, Josef och hans bröder. Konfirmationstiden var en…Läs mer

Kristen i sjukvården

Kristen i sjukvården

Präster och diakoner i Nordisk-katolska kyrkan är inte avlönade av kyrkan utan försörjer sig och lever vardagliga liv likt församlingen i övrigt. Därmed delar präster och diakoner sina motsvarande vardagliga inslag, mödor och glädjeämnen med församlingsmedlemmarna. Apropå att vara kristen i vården, kan man ens vara professionell kristen? Är man då mer behörig som kristen eller får man bara betalt för att vara religös? Mer säkert är dock att det…Läs mer

Apocalyptic reflections for the new year

Apocalyptic reflections for the new year

It is sometimes said that, at different epochs, particular parts of the New Testament is experienced as relevant for the times. In any case, this has been the fate of the Apocalypse of St John. Thus in the twelfth century Joachim of Fiore made the Book of the Revelation no less than the center of Christian understanding of time. A century later, St. Bridget of Sweden, in her private devotions,…Läs mer

Vær velkommen, Herrens år!

Vær velkommen, Herrens år!

O Gud, som tiden vender og styrer i sin hånd, vi folder våre hender og sukker ved din Ånd: I Jesus Kristi navn la dette år oss være Velsignet, deg til ære og våre sjelers gavn! H. A. Brorson, 1742. Med disse ord lærer Brorson oss hvordan vi skal gå det nye år i møte. Bønnesukket er like aktuelt til alle tider, men taler utvilsomt med særlig styrke til dem…Läs mer

Ljuset och hoppets återkomst

Ljuset och hoppets återkomst

Ärendet i dag är det alldeles nödvändiga ljuset men vi skall även beröra nöden. Och denna nöd skall belysas med hjälp av en akademisk text, närmare bestämt en helt ny doktorsavhandling med titeln Religious education in contemporary pluralistic Sweden (Religionsundervisning i ett nutida och pluralistiskt Sverige, min övers.). Med denna avhandling disputerade författaren, Karin Kittelmann Flensner, vid Göteborgs universitet i samma stund som den landade i min brevlåda, strax efter…Läs mer

Kvinnorna och kristendomen

Kvinnorna och kristendomen

Kristendomen är unik, eftersom den ger kvinnorna en sådan stark ställning. Det var så det började. Kvinnorna fanns under Jesu tid i samhällets marginal, de var utstötta, osynliggjorda och föraktade. Nya Testamentet är fullt av berättelser om hur Jesus upprättar dessa kvinnor och återger dem deras förlorade människovärde. Kring honom samlas rika änkor och prostituerade, gifta och ogifta, sjuka, handikappade och etniskt diskriminerade. Jesus kallar tolv apostlar, alla män. Varför…Läs mer

Kristen i arbetslivet

Kristen i arbetslivet

Kristen i Arbeidslivet – det kan gjelde deg neste gang. Foredrag i forbindelse med panelsamtale 24.10.2015 på Den Nordisk-katolska kyrkans stevne på Granavolden, av diakon og advokat Erik Matias Parmer. Tanken bak panelsamtalen var at man som kristen over tid har fått en stadig snevrere adgang til å ta med sin kristne tro i sitt arbeid. Årsaken er bl. a. en aggressiv sekularisme, som taler om toleranse, men den skal ikke gjelde for…Läs mer

Satans mjukisar

Satans mjukisar

Söndagen den 8 november möts man, på SvD Kulturs förstasida, av orden Satans mjukisar. Frågan är vilka författaren till den artikel som följer, med rubriken ”Halvvägs till helvetet”, syftar på? Som läsare leds man in i artikeln med texten ”Den svenska rockgruppen Ghost håller ockulta mässor och sjunger om att tillbe djävulen. Men när SvD:s Sofia Lilly Jönsson låter präster lyssna på skivorna får hon svaret att bandets satanism är mjäkig…Läs mer