Följ oss på:

Gläd dig, du som har fått nåd!

Gläd dig, du som har fått nåd!

Gamla testamentet har ett rikt och mustigt galleri av bland andra: listiga Abigail, vackra Bat-Seba, svekfulla Delila, intrikata Ester, profetissorna Debora, Hanna och Hulda, församlingstjänarinnan Febe, lönnmöderskan Jael, förföriska Judit, längtande Lot, stammodern Rut, ränksmiderskan Rebecka samt dygdiga Susanna. I Nya testamentet är de främsta kvinnorna att betraktas som kusinerna Elisabet och Maria, mödrar till Johannes Förelöparen respektive vår Herre. Maria betyder den upphöjda och genom henne föddes Frälsaren. Frälsningen…Läs mer

Hur vet man att det är allvar?

Hur vet man att det är allvar?

Varför är det så svårt att förstå när det är allvar? Vad krävs för att vi skall bli klarvakna och inte tillåta oss själva att ånyo dra upp mobiltelefonen eller sjunka ned framför TV:n och somna om? Vissa av oss kanske inte vill lära sig om världens beskaffenheter och den frälsning som har brutit igenom villovägar, lögner och död. Är det av lättja? Av rädsla? Av separationsångest gällande det världsliga?…Läs mer

Stå på dig!

Stå på dig!

Det är inte lätt att vara kristen i en tid när uppmärksamheten dagligen fästs vid det materiella. Vi förvillas att blanda ihop behov med begär och glömmer att våra jordbundna bekymmer är obefogade [Luk 12:22-32]. Det materiella distraherar oss från nådegåvorna, trots att Gud har skänkt oss överflöd och fortsätter att förse oss i vår förtröstan. Genom att ständigt framhålla brådskan med det materiella, såsom pengar, möjligheter och ägodelar, samt…Läs mer

Ingen fest utan fasta

Ingen fest utan fasta

Den första Söndagen i Adventstidens tema är Herren kommer till sin Kyrka. Inte bara för att läsa ur Skriften [Luk 4:16-22a], utan att ge form åt Kristi återkomst vid tidens slut. Uppenbarelseboken skildrar Herren som Lammet, en frivilligen självuppoffrande, lidande tjänare som samtidigt med fulländad värdighet tar emot allt. Allt av Gud Fader Allsmäktig skapat tillfaller Kristi Majestät. De sju hornen och de sju ögonen representerar Kristi fulländade makt, styrka och vishet…Läs mer

Guds kvittering

Guds kvittering

I rettssaken for Det høye råd stod Jesus anklaget for blasfemi. Han hadde ikke bare gjort krav på å være Israels Messias, men også talt og handlet på Guds vegne. Følgelig dømmes han til døden for gudsbespottelse samtidig som han selv spottes, idet rådsherrene spytter og slår ham i ansiktet (Matt 26:65ff). Men forhånelsen av Jesus sluttet ikke her. Selv etter at han var korsfestet, gjorde overprestene, de skriftlærde og…Läs mer

La oss være beredt til Herrens komme!

La oss være beredt til Herrens komme!

Historien gjentar seg, får vi ofte høre. Og i menneskets historiske kan vel dette ofte være sant og visst. Begivenheter som tar sted, kan ofte ha forekommet også tidligere i menneskehetens historie, om enn kanskje i annen form. Imidlertid er historiens gang anderledes sett fra himmelens perspektiv. For Kirken er historien en lineær rekke av hendelser. Fra skapelsen, gjennom Adam og syndefallet, patriarker og profeter, Jesu fødsel, Hans liv, lidelse…Läs mer

Kristus är uppstånden!

Kristus är uppstånden!

Allt pekar på denna dag. Julens händelse; Jesu födelse, pekar på denna dag. Han, vår frälsare, föddes till världen för att återlösa; för att läka mänskligheten. Genom sin död och uppståndelse öppnade han vägen till Gud Fadern. I gåva, där han låg nyfödd i krubban i Betlehem, fick han myrra som används dels för att smörja de döda men också som ingrediens i den olja som kungar smörjs med. Allt…Läs mer

Lent and the cleansing of the heart

Lent and the cleansing of the heart

Let me start by stating the obvious, we are living in a secular culture which has made the right of self-realisation the highest value to be sought. My happiness is the meaning of life. Of course, to say that I am responsible for my own life is not a false insight but even if we embark in the pursuit of the highest human ideals, it may end up as a…Läs mer

Tankar i julnatten

Tankar i julnatten

I julnatten har vi på nytt anledning att fundera över vad det innebär att vara människa. För vad som inträffat är att Gud har låtit sig födas som människa. Detta oerhörda reser frågan om varför; varför Skaparen, vår himmelske Fader, väljer att iklä sig vår mänskliga dräkt? Varför sker detta ofattbara? Har du någon gång hört någon säga, att: som liten, då hade jag min barnatro, men sedan inträffade en…Läs mer

Guds spår

Guds spår

Adventstid har sine kjennemerke både i heimar, kyrkjer, bygater og forretnings-strøk. Lys og lyd, stemning og ståk konkurrerer med det kyrkjelege innhaldet i advent – at adventstida introduserer inkarnasjonen: Folkefrelsar til oss kom / fødd av møy i armodsdom! / Heile verdi undrast på / kvi du soleis koma må. (…) Utan synd han boren er / som all synd for verdi ber. / Han er både Gud og mann,…Läs mer

Hur håller vi ihop?

Hur håller vi ihop?

Vår Herre har givit sitt liv för oss så att vi skall ha tryggt liv i överflöd. För det eviga livet skall vi följa Jesus Kristus. Trots att detta framgår tydligt i Skriften och av Traditionen står vi splittrade. Inte bara av syndafall och avfall, utan vi är angripna av krafter som inte vill oss väl (jmf. Ef 6:12). Kristenheten har skingrats av inre motsättningar och splittrats av yttre angrepp….Läs mer

Hämta kraft från Herren!

Hämta kraft från Herren!

Jag är så trött! Jag orkar inte längre! I mitt vardagliga värv som specialist i arbetsmedicin får jag ofta höra om livet som imploderar. Präster i Nordisk-katolska kyrkan är inte avlönade av kyrkan utan försörjer sig och lever vardagliga liv likt församlingen i övrigt. Som läkare möter jag dagligen människor som är utmattade och utarbetade. Pressade av yttre omständigheter och jagade inre krav, drabbas påfallande många och en bekymrande stor…Läs mer