Första Advent Pontifikalmäss

Herren kommer till sin kyrka

Dec 3

3:e sön i Adventstid

Gaudete

Dec 17

4:e sön i Adventstid

Herrens moder Maria

Dec 24

Juldagen

Folkets liturgi

Dec 25
Kalendarium Se alla Liturgier
Följ oss på:

Vår Frälsares församling, Nordisk-katolska kyrkanVår Frälsares församling, Nordisk-katolska kyrkan — för den odelade kyrkans tro. Vår Frälsares församling, Nordisk-katolska kyrkan i Stockholm – katolsk såsom kristna överallt och i alla tider tror, i enlighet med helheten, samt ortodox av rätt lära och tillbedjan. Nordisk-katolska kyrkan står i den odelade Kyrkans tro, lära och tradition, så som det var när kristendomen kom till vår del av världen.

Detta syftar på tiden före den stora schismen som traditionellt sägs inträffade år 1054 och som ledde till att Kyrkan delades i en östlig och en västlig del. Dessa delar skulle senare komma att bli vad vi idag känner som Ortodoxa kyrkan respektive Katolska kyrkan; en olycklig användning av begrepp – och i synnerhet som organisatoriska begrepp – då Kyrkan i sig är såväl ortodox som katolsk.

Kyrkan är en, helig, apostolisk och katolsk, heter det i den Nicenska trosbekännelsen, vilken används i såväl öst som väst. Och Kyrkan är, oavsett vad vi som människor gör, säger eller försöker förändra, en och helig. Kyrkan är inte av världen utan av Gud. Det är Kristi Kyrka.

Tillsammans med vår moderkyrka PNCC, utgör Nordisk-katolska kyrkan, Union of Scranton – en kyrkogemenskap av gammalkatolska kyrkor och katolska kyrkor oberoende av Rom. PNCC är medlem i Kyrkornas Världsråd och i Norge är Nordisk-katolska kyrkan medlem i Norges kristna råd. Läs gärna mer under fliken Nordisk-katolska kyrkan.

I Sverige deltar Nordisk-katolska kyrkan i ekumeniska råd och nätverk på de orter där Nordisk-katolska kyrkan är etablerad. Nordisk-katolska kyrkan (NKK) har församlingar, missioner och kloster i Norge, Sverige, Tyskland, Frankrike, Italien och Ungern. Även i England byggs nu en administratur upp.

Vår Frälsares församling

Vad utgör då Vår Frälsares församling, Nordisk-katolska kyrkan? Eftersom Nordisk-katolska kyrkan har gjort det som är nödvändigt i försonande och läkande processer, nämligen backat och sökt sig tillbaka till vägskälet, före schismen, är Nordisk-katolska kyrkan allt annat än ytterligare en gren eller splittad kardel i trossen. Nordisk-katolska kyrkan står, i ett avseende, mitt emellan öst och väst. Samtidigt vill Vår Frälsares församling, Nordisk-katolska kyrkan, så långt det är mänskligt möjligt, verka för att det delade skall bli synligt helt. I det avseendet står vi mitt i Kyrkan. Läs gärna mer om teologin i de olika dokument, såsom Tillbaka i försoning, som presenteras på VårFrälsare.se under rubriken/fliken TEXT.

”Gammalkatolikerna (The Old Catholics) har en betydelse som inte står i proportion till sin storlek. De är en sann ’brokyrka’ (i än högre grad än den anglikanska gemenskapen som tillskrivits begreppet). De bär vittne om att det är möjligt att vara latinska eller västliga katoliker utan att vara ultramontana; de påminner om den romerska gemenskapen i sin liturgi [och] den ortodoxa i sin bekännelse”
(ur The Old Catholic Movement av C. B. Moss, sidorna 318-319)

För länkar och adresser till Nordisk-katolska kyrkans församlingar i Norge och Sverige:
Nordisk-katolska kyrkan, Ärkediakonatet i Sverige

För register över Nordisk-katolska kyrkans kleresi:
Register över Nordisk-katolska kyrkans församlingar och kleresi

Vår Frälsares församling

KYRKANS PRIMAS

Vår biskop

H. E. Roald Nikolai Flemestad

Biskopens blogg

Reflektioner

Nordisk-katolsk blogg

Vår frälsares församling

Per timorem Domini et
sancti Spiritus consolationem.

Genom Gudsfruktan och stärkt av den Helige Ande.

Alternativa länkar till Vår Frälsares församling

NKKStockholm.se

VårFrälsaresförsamling.se

Önskar du att fler får läsa detta?

Facebooktwitterlinkedinmail