Följ oss på:

4:e sön i Adventstid

Herrens moder Maria

Fjärde söndagen i Adventstid

Fjärde söndagen i Adventstiden: Herrens moder Maria

Mässa i Vår Frus kapell klockan 15:00 den 24 december.
Porten vid Västerlånggatan 45 öppnar klockan 14:30.

Mika 5:1-4; Hebr 10:5-10; Luk 1:26-38

Ängelns budskap till Maria
Ur Evangelium enligt Lukas ”I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd av Gud till en jungfru i staden Nasaret i Galileen. Hon var trolovad med en man som hette Josef och som var av Davids släkt, och jungfruns namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: ’Gläd dig, du som fått nåd! Herren är med dig.’ Men hon blev förskräckt av hans ord och undrade vad denna hälsning kunde betyda.

Då sade ängeln till henne: ’Var inte rädd, Maria! Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut.’
Då sade Maria till ängeln: ’Hur ska detta ske? Jag har ju inte haft någon man.’ Ängeln svarade henne: ’Den helige Ande ska komma över dig, och den Högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet som föds kallas heligt och Guds Son. Och din släkting Elisabet är också havande med en son på sin ålderdom. Hon som kallades ofruktsam är nu i sjätte månaden, för ingenting är omöjligt för Gud.’ Maria sade: ’Jag är Herrens tjänarinna. Låt det ske med mig som du har sagt.’ Och ängeln lämnade henne.” (Luk 1:26-38)

Önskar du att fler får läsa detta?

Facebooktwitterlinkedinmail