Följ oss på:

Jonsok

Jonsok

Johannes Døperen – Ikon fra St. Johannes Døperen kirke i Oslo «Også du, barn, skal kalles den høyestes profet, for du skal gå frem for Herrens åsyn for å rydde hans veier, for å lære hans folk frelse å kjenne ved forlatelse for deres synder.» Slik lyder profetordet om Johannes Døperen. Johannes var løftesbarnet som Sakarias og Elisabeth fikk enda de ikke hadde fått barn fordi Elisabeth var ufruktbar, og…Läs mer

Nordfjordsstämma

Nordfjordsstämma

I aksen mellom Innvik kyrkje og Innvik fjordhotell utspelte seg sist helg eit kyrkjestemne med høg programkvalitet liturgisk, teologisk, kunstnarisk, kulinarisk og sosialt. Eit 20-tals deltakarar kom frå heile Vestlandet, Trondheim og Austlandet. Den nye tidebønsboka var både i flittig bruk fire gongar for dag, og utgangspunkt for inspirerande foredrag om religiøs folkesong i Nordfjord. Songaren Dag Vanberg tok oss med inn i livet til fleire av dei som har…Läs mer

Kling no klokka, ring og lokka

Kling no klokka, ring og lokka

Sist helg fekk St Olav kyrkje monterte sitt eige kyrkjetårn. Rettnok innandørs, med ei staseleg klokke som har fått namnet Sigmund etter gjevaren, Sigmund Rypdal på Hønefoss. Klokka hang på eit cellulose-bruk på Eidsvold til 1965 og varsla måltid, pausar og arbeidstid. Seinare har klokka varsla andakter for turistar i eit hyttefelt i Brumunddal, og no altså i St Olav. Sigmund er eit staseleg namn høveleg for ei kyrkjeklokke. Det…Läs mer

Mässa i Innvik

Mässa i Innvik

Den nordisk-katolske kirke inviterer til messe søndag 13. juni kl. 11.00 Det er og høve til å delta på tidebønn lørdag 12. juni kl. 14.30. Dag Vanberg vil etter tidebønnen ha en stund med salmetradisjonen i indre Nordfjord.   Gud har gitt oss hellige rom midt i verden. Der kan vi gå inn og ut å finne føde. Vi kommer og går med ulik bagasje, vondt og godt, kalde og…Läs mer

Kyrkostämma i Innvik 12-13 juni 2021

Kyrkostämma i Innvik 12-13 juni 2021

Kyrkjelydane på Vestlandet inviterer til stemnehelg i Innvik. Dette initiativet vil vekkje til live att ein gamal tradisjon frå fråire tiår attende med kyrkjestemne ved tidlegare Misjonsheimen. Misjonsheimen, no Innvik Fjordhotell, vert igjen møtestaden, og i tillegg tek vi spaserturen opp til den vakre Innvik kyrkje til tidebøner og messefeiring. Tema for stemnet er henta frå den kjende preste-munken Thomas a Kempis som levde i Nederland på 1400-talet og står…Läs mer

Easter, Ascension and Pentecost

Easter, Ascension and Pentecost

When St. Peter on Pentecost Day explains to the Jews that Christ is the Messiah, he sums up the salvific events by stating: “This Jesus God raised up, and of that all of us are witnesses. Being therefore exalted at the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, he has poured out this, which you yourselves are seeing and hearing” (Acts…Läs mer

Pingstdagen

Pingstdagen

Vilket är ondskans ansikte? Är det ansiktet som äter sin egen avkomma? Är det ansiktet som spyr förolämpningar, skrattar åt olycka och övertalar till moraliska dåligheter? Är det ansiktet som vänder sig bort från Gud och spricker upp i stolthetens självbelåtna leende? Är detta ansikte avskräckande eller intagande?   Man kanske kan beskriva det som gränslöshetens respektlösa ansikte, som inte bekänner Gud eller Guds vilja utan som konturlöst och sjukt…Läs mer

Ny subdiakon i Kristiansand

Ny subdiakon i Kristiansand

Julian heter han, og ved krismeringen tok han kristennavnet Genesius. Sist søndag ble han innviet til subdiakon i den sørligste av kirkens fellesskaper i Norge. Messefellesskapet i Kristiansand hører inntil videre inn under St Johannes Døperen menighet i Oslo, siden de foreløpig ikke har fått formell status som misjon eller menighet, men ønsker å ta navnet Stella Maris. Julian har lenge gjort tjeneste som ministrant ved messefeiringen vår i Metodistkirken…Läs mer

Ny subdiakon i Bergen

Ny subdiakon i Bergen

Idag, på Nilsmessedagen, ble Håkon Johannes Andersen kirkens nyeste subdiakon. Handlingen skjedde i høymessen i Sta Sunniva i Bergen, ved biskop elekt Ottar Mikael. Håkon har hele denne høsten beriket messefeiringen i Sta Sunniva som organist og forsanger, og vil bli på den posten ut inneværende akademiske år. Han tok nemlig ut permisjon fra lektorjobben i Ås for å studere teologi ett år på NLA i Bergen.Håkon er allerede blitt…Läs mer

Biskop electus Ottar Mikael besöker St. Johannes Döparens församling

Biskop electus Ottar Mikael besöker St. Johannes Döparens församling

Helgen 24.-25. oktober hadde St. Johannes Døperen menighet gleden av å ta imot besøk av vår kommende biskop fr. Ottar Mikael. På lørdag ettermiddag var det sosialt samvær med foredrag av biskop-elekt om fellesskap og ensomhet, og på søndag høymesse med biskop-elekt som celebrant og predikant. I sitt foredrag talte fr. Ottar Mikael om viktigheten av å skape felleskap hvor troen kan praktiseres slik at vi tar imot hverandre med…Läs mer

Himlen er open og Guds englar stig ned

Himlen er open og Guds englar stig ned

29. september feirar vi erkeengelen Mikael. Englane er sentrale i den bibelske skildringa av livet nær Gud. Dei har mange namn: Erkeenglar, himmelske hærskarer, livsvesen, makter og mynde, kjerubar, serafar, verneenglar. Dei har større kunnskap, reinare intelligens og klårare innsyn i Guds løynde planar og dei har større makt enn vi menneske. Difor skal vi vise dei respekt og ære utan å gjere dei til gud. Kristus avvæpnar sine motstandarar…Läs mer

S:t Olav

S:t Olav

Stemnehelg i St. Olav 29.-30. august Det tradisjonsrike laurdagsseminaret i St. Olav gjekk av stabelen siste helg i august. Dette året med Kjell Arild Pollestad som foredragshaldar. Den velkjende pateren tok oss med inn i bibelomsetjaren si verd: «Guds ord det er vår fedrearv – kampen om bibelomsetjinga». Pollestad er vel halvvegs i arbeidet med si bibelomsetjing der han tek mål av seg å levere ein norsk versjon som er…Läs mer