Följ oss på:

Olsokmässa i St. Johannes Döperen kirke

Olsokmässa i St. Johannes Döperen kirke

Fra olsokmessen den 26. juli 2020 i St. Johannes Døperen kirke: Biskop Roald Nikolai omgitt av celebrerende prester og kor – f.v. Margareta Hængsle, Kirsti Tøien, fr Eyolf Kirill, fr. Asle Ambrosius, fr. Tom og Mette Dingstad. Önskar du att fler får läsa detta?

Biskop electus Ottar Mikael insatt som mitrabärande ärkepräst

Biskop electus Ottar Mikael insatt som mitrabärande ärkepräst

Fr. Ottar Mikael Myrseth ble i oktober i fjor valgt til biskop i Den nordisk-katolske kirke og skulle etter planen ha vært bispeviet i Scranton i april i år. På grunn av covid-19-pandemien er konsekrasjonen foreløpig berammet til september, men kan avhengig av utviklingen måtte bli utsatt til 2021. For ikke å miste momentum i det vakuum som er oppstått, er det kirkerettslige ansvar pr. 21. mai blitt overført til…Läs mer

Ny biskop electus för Nordisk-katolska kyrkan

Ny biskop electus för Nordisk-katolska kyrkan

Ved Den nordisk-katolske kirkes åttende Generalsynode fredag den 25. oktober ble fr. Ottar Mikael Myrseth valgt til ny biskop med ansvar for Skandinavia. I embedet etterfølger han biskop Roald Nikolai Flemestad som inntil videre vil fortsette som biskop for den øvrige virksomhet i Europa. Den nordisk-katolske kirke tilhører Scranton-unionen, og det vil være unionens erkebiskop Anthony Mikovsky fra Pennsylvania, USA, som skal forestå konsekrasjonen av biskop-elekt Ottar Mikael Myrseth. Bispevielsen…Läs mer

Guds kvittering

Guds kvittering

I rettssaken for Det høye råd stod Jesus anklaget for blasfemi. Han hadde ikke bare gjort krav på å være Israels Messias, men også talt og handlet på Guds vegne. Følgelig dømmes han til døden for gudsbespottelse samtidig som han selv spottes, idet rådsherrene spytter og slår ham i ansiktet (Matt 26:65ff). Men forhånelsen av Jesus sluttet ikke her. Selv etter at han var korsfestet, gjorde overprestene, de skriftlærde og…Läs mer

Historisk festhelg i Karlskrona – december 2018

Historisk festhelg i Karlskrona – december 2018

Helgen 8-9 december samlades en rad gäster i Karlskrona för att vara med om konsekrationen av det nya altaret i S:t Nikolaus mission (Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona) samt invigningen och välsignelsen av Priorat S:t Stephanus. Under ledning av respektive biskop Roald Nikolai och abbot Michael OPR, fick de församlade – lekfolk, präster och ordensfolk från fyra länder – vara med och fira denna högtid och historiska tilldragelse. Helgens program inleddes…Läs mer

Inbjudan till invigning – Karlskrona 8-9 december

Inbjudan till invigning – Karlskrona 8-9 december

Nordisk-katolska kyrkan har verkat i Karlskrona sedan 2013 och i december månad samma år firades mässan för första gången i Emanuelskyrkan. Nu, fem år senare, både breddas och fördjupas verksamheten. Tillsammans med Order of Port Royal disponeras sedan den 1 september hela fastigheten på Skomakaregatan 31 i Karlskrona där nu viss ombyggnation skett. Vi har glädjen att bjuda in dig att närvara vid konsekrationen av den nya altarstenen samt invigning…Läs mer

Kyrkodagar i Karlskrona

Kyrkodagar i Karlskrona

S:t Nikolaus mission har glädjen att kunna bjuda in till vad vi hoppas skall bli ett årligt arrangemang i världsarvsstaden Karlskrona, i spirande försommartid. Tillsammans med internationella gäster får vi; medlemmar och intresserade, ta del av gudstjänster, föredrag, goda nyheter och social samvaro. Läs mer på: www.stnikolaus.se Direktlänk till programmet: http://stnikolaus.se/onewebmedia/Program%20Kyrkodagar%20i%20Karlskrona%202018.pdf Anmälan: Anmäl ditt deltagande senast 10 juni till: post@stnikolaus.se Boende i och resa till Karlskrona: Närmaste boendealternativ är Scandic…Läs mer

Kristus är uppstånden!

Kristus är uppstånden!

Allt pekar på denna dag. Julens händelse; Jesu födelse, pekar på denna dag. Han, vår frälsare, föddes till världen för att återlösa; för att läka mänskligheten. Genom sin död och uppståndelse öppnade han vägen till Gud Fadern. I gåva, där han låg nyfödd i krubban i Betlehem, fick han myrra som används dels för att smörja de döda men också som ingrediens i den olja som kungar smörjs med. Allt…Läs mer

Ekumenik och katolicitet

Ekumenik och katolicitet

Scrantonunionen (Polish National Catholic Church och Nordisk-katolska kyrkan) stod som värd för ett möte för restaurering och förnyelse av den odelade kyrkan i mars 2018. Syftet med samlingen var att bjuda in utvalda biskopar, de flesta från anglo-katolska samfund i USA, för att diskutera bevarandet och stärkandet av ekumenisk katolicitet i icke-påvliga traditioner. En anledning till mötet är den kris som tron står inför med målet att skapa grund för…Läs mer

Lent and the cleansing of the heart

Lent and the cleansing of the heart

Let me start by stating the obvious, we are living in a secular culture which has made the right of self-realisation the highest value to be sought. My happiness is the meaning of life. Of course, to say that I am responsible for my own life is not a false insight but even if we embark in the pursuit of the highest human ideals, it may end up as a…Läs mer

Tankar i julnatten

Tankar i julnatten

I julnatten har vi på nytt anledning att fundera över vad det innebär att vara människa. För vad som inträffat är att Gud har låtit sig födas som människa. Detta oerhörda reser frågan om varför; varför Skaparen, vår himmelske Fader, väljer att iklä sig vår mänskliga dräkt? Varför sker detta ofattbara? Har du någon gång hört någon säga, att: som liten, då hade jag min barnatro, men sedan inträffade en…Läs mer

Pressmeddelande om S:ta Sunnivas församling i Bergen

Pressmeddelande om S:ta Sunnivas församling i Bergen

Søndag 17. desember 2017 vil biskop Roald Nikolai Flemestad i Den nordisk-katolske kirke gjeninnsette Roy-Olav Torvik Øien som prest i Sta. Sunniva menighet i Bergen etter at han forlot kirken sommeren 2015. 6. august 2011 ble Roy-Olav Torvik Øien ordinert som prest i Den nordisk-katolske kirke. Han tok navnet fr Olav Paulinus og var sogneprest i Bergen fram til sommeren 2015. Navnet hadde han etter den norske helgenen Olav den…Läs mer