Följ oss på:

Jonsok

Jonsok

Johannes Døperen – Ikon fra St. Johannes Døperen kirke i Oslo «Også du, barn, skal kalles den høyestes profet, for du skal gå frem for Herrens åsyn for å rydde hans veier, for å lære hans folk frelse å kjenne ved forlatelse for deres synder.» Slik lyder profetordet om Johannes Døperen. Johannes var løftesbarnet som Sakarias og Elisabeth fikk enda de ikke hadde fått barn fordi Elisabeth var ufruktbar, og…Läs mer

Easter, Ascension and Pentecost

Easter, Ascension and Pentecost

When St. Peter on Pentecost Day explains to the Jews that Christ is the Messiah, he sums up the salvific events by stating: “This Jesus God raised up, and of that all of us are witnesses. Being therefore exalted at the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, he has poured out this, which you yourselves are seeing and hearing” (Acts…Läs mer

Pingstdagen

Pingstdagen

Vilket är ondskans ansikte? Är det ansiktet som äter sin egen avkomma? Är det ansiktet som spyr förolämpningar, skrattar åt olycka och övertalar till moraliska dåligheter? Är det ansiktet som vänder sig bort från Gud och spricker upp i stolthetens självbelåtna leende? Är detta ansikte avskräckande eller intagande?   Man kanske kan beskriva det som gränslöshetens respektlösa ansikte, som inte bekänner Gud eller Guds vilja utan som konturlöst och sjukt…Läs mer

Kristi Himmelsfärdsdagen

Kristi Himmelsfärdsdagen

I det omskakade världstillstånd vi nu genomlever behöver vi fast mark under fötterna i väntan på att Kristus Jesus kommer åter. Då denna krispolitiserade värld sjuder av asymmetriska konflikter, obekräftade rykten och vilseledande uppgifter vet varje tänkande människa att vi behöver möta andra människor, ansikte mot ansikte, att diskutera och jämföra intryck med. Vad är en demokrati utan verkliga och sakliga samtal?   Istället sitter vi hemma framför maskiner som…Läs mer

Påskdagen

Påskdagen

Kristus är uppstånden! Den yttersta Nådegåvan är till oss given. Med denna jubelglädje för hela mänskligheten följer ett tillhörande stråk av ansvar, ty detta är en Nådegåva att alltid värdesätta och noga förvalta. Med Pauli ord: “Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg, för ni är osyrade. Vårt påskalamm Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans…Läs mer

Palmsöndagen

Palmsöndagen

Likt majoriteten i Jerusalem på den ursprungliga Palmsöndagen hoppades att nu äntligen skulle en storslagen världslig makt upprättas i världen, tror allt för många än i dag att världsliga institutioner och maktcentra är lösningen på våra problem. Så vilka är våra egentliga problem?   Brist på Sanningen. Brist på sann rättfärdighet och frid. Brist på äkta kärlek och samhörighet. Brist på en offentligt tydlig Väg tillbaka till Gud, för Liv…Läs mer

Det Nya Förbundets försonare

Det Nya Förbundets försonare

Finner vi Frälsningen genom Nåden eller genom mänskliga handlingar? Den gamle ormens list ledde till syndafallet och död (1 Mos 3). Man kan beskriva syndafallet som att skapelsen, inklusive mänskligheten, förgiftades av synd genom en aktiv handling (jmf. 4 Mos 21:5-7). Detta gift genomsyrar skapelsen och förs vidare från generation till generation (jmf. epigenetik); så även dess konsekvenser (jmf. genetisk entropi). Vilka mänskliga handlingar skulle kunna ha kraften att göra…Läs mer

Livets bröd

Livets bröd

Hur tar allting slut? Den Stora Fastan hjälper oss att förstå vad som är avgörande för oss människor och vad vi behöver. Ett behov utgörs av någonting som vi inte klarar oss utan, såsom vatten, näringsrik mat, gemenskap och kärlek. Om ett mänskligt behov förblir otillfredsställt väntar elände, sjukdom och död. Obönhörligen. Gud däremot hör vår bön och ser till att vi får vad vi behöver, dessutom i rikligt överflöd…Läs mer

Kampen mot ondskan

Kampen mot ondskan

Hur bör vi bekämpa ondskan? Även i våra dagar förhindrar den världsliga makten troende att i församling fira Den Heliga Mässan och ta emot Vår Herre, eller att komma samman i gemenskap för bibelstudier och lovprisning (jmf. 2 Mos 8:20 resp. Kejsare Domitianus). Metoderna är dock annorlunda. Höga och rymliga kyrkor samt luftiga katedraler skall hållas stängda, till och med under Påskarna. Dessa stora, fria lokaler är möjligen välbesökta enstaka…Läs mer

Den kämpande tron

Den kämpande tron

Vem kämpar inte med sin tro? Även de mest fromma kristna går igenom stunder av tvivel, både på grund av motgångar eller efter att massmedia har visat upp världens alla eländen. Mänsklighetens fiende vet att misströstan är vår svagaste punkt. Fiendens metod är lögn. Genom lögner vilseleds vi till att bli rädda. Ihållande rädsla leder till hopplöshet och vi börjar att känna oss ensamma. Denna uppgivenhet kan leda vidare till…Läs mer

Kampen mot frestelser

Kampen mot frestelser

Världen bjuder upp oss till dans. Den kan inledas milt, eggande eller brutalt. Vissa valsar villigt med, medan andra är mer avvaktande till virvlande kliv eller kanske en aning stela i stegen till sin läggning. När vi dock märker att vi inte kan föra i dansen, utan ständigt låter oss bli förförda, är det klokt att släppa taget för att kunna dra bort från världslig rytmik och lockande toner. Detta…Läs mer

Herrens uppenbarelse

Herrens uppenbarelse

Guds härlighet uppenbaras i Kristus Jesus. “Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma in i världen.” [Joh 1:9] Uppenbarelsehelgen (Epifania eller Trettonhelgen), som är den andra julhögtiden, kompletterar Juldagens Kristusmässa och skildrar hur Det sanna ljuset blir synligt och börjar sprida sig i världen. Genom Uppenbarelsehelgen framträder Kristus Jesus, född som människa, som Guds väsen i vår värld. För att preparera och göra de närmaste…Läs mer