Följ oss på:

Herrens födelsefest

Herrens födelsefest

Dagen är kommen, kärlek triumferar! Under år 2020 har dock ett intresse för barriärskydd stegrats. Med en ordentlig barriär skiljs två entiteter åt och sammanblandning, samt därmed relaterade oönskade effekter, förhindras. Vissa entiteter är viktigare att hållas åtskilda än andra, såsom det världsliga från Det Heliga. Vad betyder helig? Avskilt åt Gud. I Gloria sjunger vi igen ”Du är allena Helig” Det betyder att endast Gud är Helig och därmed…Läs mer

Herrens mor Maria

Herrens mor Maria

Ett av de mer egendomliga kvasiargumenten inför folkomröstningen i EG-medlemskapsprocessen, som sedermera förändrades till EU, var ”Det är roligare att säga ja” (jo, det är sant). När man har skrattat färdigt åt denna formulering kan man fråga sig hur någon kan ta så pinsamt lättvindigt på allvarligt menade frågor. Överbevisade förövare som ställs inför domstolens fråga huruvida man är skyldig svarar nog inte sanningsenligt just för att det är så…Läs mer

Herrens profet och föregångare Johannes

Herrens profet och föregångare Johannes

Profeter har i årtusenden försökt att förmedla Guds vilja, medan deras åhörare har varit varierande intresserade genom historien. Under det Gamla förbundet valde man inte alltid att vända om, utan slängde istället än mer offerdjur på bålen och hoppades på ett slags förlikning med Gud. Man markerade även sin egen stränghet genom att gräva ned och stena andra som ansågs överträda lagen. Gud sände således Kristus Jesus för att göra…Läs mer

Herren kommer till sitt rike

Herren kommer till sitt rike

Under Adventstiden, då vi reflekterar över Guds stora gåva till mänskligheten, att Kristus Jesus kom till oss, kan tankarna glida över i när Kristus Jesus skall komma åter. I en tid då massmediala nyheter och dumheter blir allt svårare att skilja från högläsningar ur Uppenbarelseboken kan man fråga sig om Den Yttersta Tiden faktiskt är nu. Den som söker fria svar på Internet har inte svårt att hitta texter och…Läs mer

Herren kommer till sin kyrka

Herren kommer till sin kyrka

Gott nytt kyrkoår! Det gångna året har sannerligen varit präglat av en större längtan efter ett rättfärdigt politiskt ledarskap än på mycket länge. En längtan efter ett rättfärdigt ledarskap som vet vad det talar om och som talar sanning. Ett sanningsenligt ledarskap som är önskat av folket, valt av folket och hyllat och följt av folket. Ett folkvalt, värdigt ledarskap som i ödmjukhet inte bara uppskattar folket utan som respekterar…Läs mer

Vaksamhet

Vaksamhet

När livet blir hektiskt och pressat, eller distraherat och dåsigt, påverkas vår uppfattning gällande våra mer angelägna livsmål och göromål. Det som verkligen är viktigt glider ifrån oss. Istället blir vi trångsynta och kortsiktiga. För den så kallade moderna människan tycks inte bara gränsen mellan arbete och privatliv bli mindre tydlig, massmediala politruker påstår dessutom att alla mänskliga uttryck ”är politik”. Man måste tydligen ständigt vakta sin tunga och vara…Läs mer

Andlig försummelse

Andlig försummelse

Att uppmana någon att leva som man lär kan både vara en rimlig varning för hyckleri men även en uppmaning att det är handlingen som styrker moralen och bekräftar intentionen. Läpparnas bekännelser behöver befästas i beteende. Inte så mycket för att försöka övertyga sin omgivning som för att verkligen manifestera moralen. Livet och relationer behöver handling. Som kristen gäller det att stå fast i Kristus Jesus när världens distraktioner larmar….Läs mer

Det yppersta budet

Det yppersta budet

Vem har inte hört: Om jag hade pengar så skulle livet bli så mycket bättre, så mycket enklare och så mycket roligare? Som om att en guldkant på tillvaron skulle överglänsa allt och förbättra det mesta. Blir emellertid livet verkligen bättre? Lättare? Eller försöker vi bara undslippa ansvar för den situation vi befinner oss i, likt en emotionell nödutgång ut i det materiella? En välbemedlad dam lär ha sagt: Det…Läs mer

Frigörelse

Frigörelse

Läsare av debattsidor och kulturkrönikor finner inte sällan inlägg om frigörelse. Texterna tycks dock vara fullständigt fixerade vid det köttsliga, såsom kropp, kön och hud. Samtidigt kan samma textskrivare påstå att dessa attribut kanske inte ens finns eller att de kan laddas med helt andra betydelser. Dock kvarstår fixeringen vid det yttre, vid det köttsliga oberoendet; även om man klär det i ord som identitet (som har betydelsen samvarande). Slutsatserna…Läs mer

Tacksägelse

Tacksägelse

Kristus Jesus återupprättar människan. Detta är en nådegåva från Gud som vi har att välja att ta emot eller inte. Vår Herres fråga ”Vill du bli frisk?” [Joh 5:6] kan låta märklig, men alla vi som arbetar inom sjukvård vet att långt ifrån alla vill bli friska. Den så kallade sekundärvinsten med ett sjukdomstillstånd kan ibland överstiga fördelen med att bli frisk, då man inte minst kan fortsätta att åtnjuta…Läs mer

Befrielsen i Kristus Jesus

Befrielsen i Kristus Jesus

Om det ändå fanns en instruktionsbok för livet! Tänk vad lättare allting skulle vara då. Alla som har monterat möbler från IKEA vet dock att nedskrivna instruktioner inte alltid medför att allting går med lätthet, men den som koncentrerat och successivt sätter in sig i instruktionerna får oftast till vad som behöver göras. Motsvarande gäller för Den kristna traditionen och livet. Genom den bibliska lagen, som för all del inte…Läs mer

Försummade chanser

Försummade chanser

Kristen tro är inte såsom en engångsföretelse där man med ett jaha bockar av sin frälsning för att sedan falla tillbaka i världsliga hamsterhjul och rutiner. ”Vi är Kristi vänner om vi stadigt håller fast vid vår första tillförsikt ända till slutet.” [Hebr 3:14]. Kristen tro behöver istället vårdas oavbrutet. I Hebreerbrevet uppmanas kristna att dagligen uppmuntra varandra så att vi inte förhärdas och avfaller. (Hebr 3:12-19). Var finner vi…Läs mer